Cijene knjigovodstvenih usluga ćemo formirati nakon razgovora s Vama. U cijenu će biti uračunat uredski materijal te savjeti u području ugovorenog posla.