OPĆENITO

 • Kontni plan
 • Vođenje poslovnih knjiga: dnevnik knjiženja, glavna knjiga
 • Knjiga izlaznih računa (IRA), Knjiga ulaznih računa (URA), Glavna blagajna, Devizna blagajna
 • Temeljnice za knjiženje na temelju kontnog plana
 • Evidencija donacija
 • stanje konta dobavljača, godišnje kartice i izvodi otvorenih stavki, analitika kupaca i dobavljača
 • Evidencija izvoda kunskih i deviznih računa
 • Obračun plaća, honorara i naknada djelatnika

MJESEČNO

 • Mjesečni ili tromjesečni obračun PDV-a za poreznu upravu
 • RS-m obrazac za obračun plaća i honorara
 • ID obrazac obračuna plaća
 • S-PR-RAS-NPF tromjesečni statistički izvještaji
 • PR-RAS-NPF polugodišnji financijski izvještaj

GODIŠNJE

 • BIL-NPE Bilanca
 • PR-RAS-NPF Račun prihoda i rashoda
 • Bilješke uz financijske izvještaje
 • IP obrazac (izvještaj o primanjima radnika)
 • IPP obrazac
 • PDV-K Godišnji obračun PDV-a