OPĆENITO

 • Evidencija podataka knjige primitaka i izdataka (KPI)
 • Evidencija ulaznih i izlaznih računa ( knjiga URA-IRA)
 • Evidencija podataka knjige dugotrajne imovine (Obrazac DI)
 • Vođenje pomoćnih poslovnih knjiga i poreznih evidencija (knjiga blagajne, analitičko Knjigovodstvo dugotrajne materijalne imovine, materijalno knjigovodstvo, salda-konti dobavljača i kupaca, robno knjigovodstvo, analitika plaća zaposlenih)
 • Obračun plaća na temelju evidencija o radu
 • Obračun dnevnica, terenskog dodatka, troškova prijevoza...
 • vođenje poreznih evidencija, poreznih prijava
 • vođenje porezne kartice za svakog djelatnika
 • Godišnji obračun amortizacije

MJESEČNO

 • Mjesečni ili tromjesečni obračun PDV-a za poreznu upravu
 • RS-m obrazac za obračun plaća i honorara
 • ID obrazac obračuna plaća zaposlenika
 • mjesečna prijava poreza na potrošnju
 • Prijava posebnih poreza

GODIŠNJE

 • Prijava poreza na dohodak
 • Godišnji obračun PDV-a (PDV-K)
 • Obračun komorskog doprinosa
 • IP obrazac (izvještaj o primanjima radnika)
 • IPP obrazac